02 07 2013

EZBER BOZAN LİDERLERİ HEDEF ALIYORLAR

Ezber bozan liderleri hedef alıyorlar

·                         Geçmişte, Amerikan derin devleti olarak bilinen NSA adına ekonomik tetikçilik yapan John Perkins Türkiye'deki olayları yorumladı: 'Ne zaman güçlü liderler küresel şirketler dünyasına, IMF'ye, Dünya Bankası'na karşı gelse, onlara bazı şeyler olmaya başlar. Kitlesel gösterilerle karşılaşırlar, suikastlere uğrarlar.'

 

O bir ekonomik tetikçi. Amerikan derin devleti olarak bilinen NSA'de (Ulusal Güvenlik Ajansı) yıllarca ekonomik tetikçi olarak çalıştı. Yaptığı işi kısaca şöyle tanımlıyordu: 'İşin, dünya liderlerini, ABD'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etmek. Sonunda bu liderler, sadakatlerini garanti edecek bir şekilde bir borç batağına saplanırlar. Sonra da politik, ekonomik veya askeri ihtiyaçlarımız için, ne zaman istersek onları kullanabiliriz'.

Türkiye siyasetini ve ekonomisini dalgalandıran Gezi Parkı olayları ve hemen ardından gelen FED kararlarının ardındaki gizli dünyayı emekli ekonomik tetikçi John Perkins ile konuştuk. Los Angeles'taki evinde 40 dakikalık bir telekonferans ile görüştüğümüz Perkins, Gezi Parkı eylemlerinin önce spontane şekilde başladığını ancak ardından yıkıcı bir operasyona dönüştürmek üzere çeşitli gizli servislerin devreye girmiş olabileceğinin altını çizdi. Erdoğan'ın çok uluslu şirketlere alternatif politikalar geliştirmesinin hoş karşılanmadığını vurgulayan Perkins, 'Ne zaman güçlü liderler küresel şirketler dünyasına, IMF'ye, Dünya Bankası'na karşı gelse, onlara bazı şeyler olmaya başlar. Kitlesel gösterilerle karşılaşırlar, suikastlere uğrarlar' diye konuştu.

İşte Perkins'in olaylara bakışı:

Türkiye'de, Brezilya'da, ve bazı ülkelerde ayaklanmalar, baharlar, isyanlar meydana gelmekte. Bazı gizli servisler bu hareketleri manipüle ediyor olabilir mi?

Şu anda dünya ekonomisine şirketler hükmediyor. Önce dini organizasyonlar yönetti. Ardından dünyaya, Osmanlı imparatorluğu, İngiltere, Sovyet Rusya'sı ve ABD gibi güçlü devletler hükmetti. Bugün ise dünya ekonomisi ve politikası büyük şirketler tarafından yönetiliyor. Bu dönem en zor dönem. Şirketler insanları sömürüyor. Büyük şirketlere sahip olan yüzde 1'lik kesim geride kalan yüzde 99'u yönetiyor. Ve bu durum Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde bir çok ekonomik soruna yol açıyor. Ama artık ortalama insanlar uyandı. Zenginin daha fazla zengin olmaya devam etmesine karşı, daha fazla çalışma saatlerine karşı her yerde bir uyanış var. İki şey oldu; bir, dünyayı şirketler ele geçirdi. İki, insanlar bu durumu değiştirmek üzere uyandı.

ŞİRKETLER HÜKMEDİYOR

Ama Türkiye'de son bir aydır sokaklara dökülen insanlar şirketlere karşı değil, hükümete karşı ayaklandıklarını söylüyor? Erdoğan ise bu eylemlerin ardında çok uluslu bazı güçlerin ve faiz lobisinin olduğunu işaret ediyor. Faiz lobisine ve ekonomik manipülatörlere inanıyor musunuz?

Kesinlikle. Şunu iyi anlamak lazım. Bugün dünyadaki hükümetlerin çoğu büyük şirketler tarafından yönetiliyor. Türkiye'nin şu an tecrübe etmekte olduğu ekonomik büyüme, belirli bir dereceye kadar hükümetin politikalarıyla, büyük oranda ise şirketlerin katılımıyla gerçekleşti. Çin'deki göz kamaştırıcı büyümeye bakın. 30 yıldır çift haneli büyüyor. Bu, çok uluslu şirketler tarafından sağlandı. Bugün durgunluktan çıkmaya çalışan ABD de bunu destekledi. Hükümetler çok uluslu şirketlerin hizmetkarı konumunda. Gerçek güç onlarda. Hükümetler bir dereceye kadar etkili.

SUİKASTE UĞRAYABİLİRLER

Brezilya ve Arjantin'in ardından Türkiye de IMF'ye olan tüm borçlarını ödedi. Artık borç almayacağını, hatta borç vereceğini ilan etti. Türkiye'nin artık IMF'den emir almayacağını ilan etmesi tepki çekmiş olabilir mi?

Çok mümkün olduğunu düşünüyorum. İçeriden derin bir bilgiye sahip değilim. Ancak, ne zaman güçlü liderler küresel şirketler dünyasına, IMF'ye, Dünya Bankası'na karşı gelse onlara bazı şeyler olmaya başlar. Kitlesel gösterilerle karşılaşırlar, suikastlere uğrarlar. Türkiye'deki olayların spontane başladığına inanıyorum. Park'ta başladı. Sonrasındaki yıkıcı faaliyetlerin hükümetlerin gizli servisleri tarafından manipüle edilmiş olması çok olası. CIA, NSA gibi gizli servisler devreye girmiş olabilir. İşaret fişeğini de küresel şirketler göndermiş olabilir.

 

Şirketlere gizli servis desteği

FED Bernanke parasal genişlemeyi durduracağını açıkladı. Tüm borsalar çöktü. Faizler yükseldi. Dolar değer kazanmaya başladı. Ülkelerde olaylar başladı. FED kararları ile küresel şirketlerin hareketleri arasında bir bağlantı var mıdır?

Kesinlikle bir bağlantı var. FED büyük şirketleri kölesi. Şirketler umutsuzca durumu kontrol etmeye çalışıyor. Bunu da IMF, Dünya Bankası, Wall Street Bankaları ve küresel çapta yayın yapan ana akım medyayı kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu dönemi 'yağmacı kapitalizm' dönemi olarak adlandırıyorum. Başarısız olacaklar. Dünya nüfusunun yüzde 5'inden azı ABD'de yaşıyor ama dünya kaynaklarının yüzde 30'unu tek başına tüketiyor. Bu bir model olamaz. Çünkü batakta. Dünya bunu tekrar edemez. Çin, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ABD'nin yöntemini izlememeli. Bu sistemi değiştirmeliyiz. 'Hayat ekonomisi'ne geçmeliyiz.

BİLGİ SATIYORLAR

Çok uluslu şirketler fakir ve gelişmekte olan ülkelerde mücadele ederken yalnız başlarına mı hareket ediyorlar, yoksa gizli servis ajanları da onlara yardımcı oluyor mu?

Şüphesiz beraber çalıştıklarını söyleyebilirim. ABD hükümeti büyük şirketlerin kontrolünde. CIA, NSA ve FBI hepsi büyük şirketlerle çalışıyor. İnanılmaz büyüklükte bilgiler topluyorlar. Bilgileri ürün haline getirip çok uluslu şirketlere satarak onların karlı duruma geçmelerini sağlıyorlar. Obama da adeta köle konumunda ama bu onun suçu değil. Aksi halde başkan olamazdı.

Avrupa'da durum nasıl? İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin şirketleri ekonomik 

0
0
0
Yorum Yaz