03 10 2009

AKREP

Hintli fakir bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını uzatır ama akrep onu sokar. Hintli fakir tekrar akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlardaki başka birisi ona, onu sürekli sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler.Ama Hintli adam şöyle der: 'Sokmak akrebin yaratılışında var.Benim ahlak,itikat,felsefe ve yaratılışımda ise sevmek var. "Sokmak akrebin yaratışında var diye niye,neden kendi yaratılışımda olan yardım ve sevgiden vazgeceyim?'Sevmekten vazgeçmeyin. İyiliğinizden vazgeçmeyin. Etrafinızdaki akrepler sizi soksalar da... Devamı

03 10 2009

GENÇLİK

Genç olarak dünya ve ahiretle ilgili birçok arzularınız, hedefleriniz vardır. Bunları gerçekleştirme yolunda hızla çabalarken türlü türlü engellerle karşılaşırsınız.Gençlik döneminde yoğunlaşan problemler içerisinde “cinsel duygular”la ilgili imtihan kadar zor, tehlikeli, büyük ve hayatı etkileyen bir mesele yoktur. Aslında bu imtihan hayatın büyük bir safhasını içine alır. Ancak 15-30 yaş arası kadar yoğun bir biçimde hiçbir zaman yaşanmaz.Özellikle bu zamanda cinselliğin, hemen her aşağı arzular için istismar edilmesi, karşı konulması zor bir baskı altında bırakır gençleri. Ne yazık ki, toplumsal hayatımızın her safhası, gençlerimizin bu imtihandan başarısız çıkmaları için dizayn edilmiş gibidir.Hayatımızın her evresinde mahremiyet kaldırılmış. Daha ilkokul çağlarında iken başlayan karma eğitim, üniversitenin sonuna kadar devam ediyor. Çarşı pazar, seyahat, eğlence, toplantı gibi insanların yoğunlukta olduğu her yerde gençler imtihan unsurlarıyla birlikte bulunuyorlar. Yetmiyor, gazete, dergi, sinema, TV gibi yazılı ve görüntülü medya organlarının şimdiye kadar görülmemiş bir taarruzu ve tahriki var.Böyle bir ortamda bu imtihanı yok farzetmek veya kolaylıkla aşılabileceğini ummak safdillik olur. Gençlerin bu imtihanın ne derece hayatî öneme sahip olduğunu görüp çok yönlü bir donanımla mücadeleye girişmeleri gerekirken, bu çağı geride bırakan büyüklerin de gençlerin bunu başarmaları için ciddi bir yardımda bulunmaları vazgeçilmez bir zarurettir.Kitaplarımda gençlerin sorunlarına yoğun bir şekilde eğildiğim için sayısız mektup alıyorum. Özellikle “Ömür Boyu Aşk” isimli kitabımızın yayınlanmasından sonra okuyucuyla dah... Devamı

03 10 2009

ALEMLERE RAHMET

RESULULLAH (sav).Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v) Efendimizi Daha yakından tanımak için Hz.Allah'ın Ayeti kerimelerine bakmak yeterlidir.“Resulüm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya: 107)“(Ey insanlar!) Allah’a ve Peygamber’ine inanasınız, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz.” (Fetih: 9)Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- EfendimizEbu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:“Varlığım kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, bu ümmetten yahudi olsun hıristiyan olsun, kim benim peygamberliğimi duyar da benim getirdiğime iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.”(Müslim: 153)Allah-u Teala:“Doğrusu siz O’nun yol göstermesinden önce sapıklardan idiniz.” (Bakara: 198)“Resulüm! Şüphesiz ki sen bizim hıfz-u himayemizde, gözetimimiz altındasın.” (Tur: 48)Bu da hiç şüphesiz ki şereflendirici ve ünsiyet verici hususi bir tabirdir. Onu kendi haline bırakmamış, gözetimi altında bulundurmuş, kudret elini ondan hiç çekmemiştir. “Resulüm! Sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların elleri üstündedir.” (Fetih: 10)Ashab-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazeratının, Resulullah Aleyhisselam’ın elini musafaha etmek suretiyle biat yapıldığından; ayet-i kerime’de Resulullah Aleyhisselam’ın elini Allah-u Tealanın eli makamında olduğu beyan buyurulmaktadır.Bu mertebe hiç bir beşerin ulaşamayacağı bir mertebedir.[size=12pt]En Büyük DelilAllah-u Teala bütün insanlık alemine hitap ederek, onlara kendi katından hak bir peygamber, ilahi bir burhan, büyük bir delil gönderdiğini ayet-i kerime’lerinde haber vermektedir:“Ey insanlar! Rabb... Devamı

03 10 2009

AH KEŞKE

KEŞKE 06 ENAM 27. Onların ateşin karşısında durdurulup "Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini  yalanlamasak ve inananlardan olsak!" dediklerini bir görsen !.. 32 SECDE 12. O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, "Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık" diyecekleri zamanı bir görsen! 26 ŞUARA 102. Ah keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş daha olsa da, müminlerden olsak! 39 ZÜMER 57-58. Yahut şöyle diyecektir:" Allah bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olurdum". Veya azabı gördüğünde: Keşke benim için bir kez (dönmeye) imkân bulunsa da iyilerden olsam!" demesinden. 41 FUSSİLET 24. Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir. Ve eğer (tekrar dünyaya dönüp Allah'ı) hoşnut etmek isterlerse, memnun edilecek değillerdir. 02 BAKARA 167. (Kötülere) uyanlar şöyle derler: Ah, keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık! Böylece Allah onlara, işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar. 10 YUNUS 98. Yunus'un kavmi müstesna, (halkını yok ettiğimiz ülkelerden) herhangi bir ülke halkı, keşke (kendilerine azap gelmeden) iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi! Yunus'un kavmi iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre (dünya nimetlerinden) faydalandırdık. 15 HİCR 2. Inkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler. 25 FURKAN 27. O gün, zalim kimse (pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol... Devamı

03 10 2009

FUHUŞ VE FUHUŞTAN KAÇINMAK

Yüce Allah (C.C.) söyle buyurur:"Kurtulusa eren müminler, edep yerlerini (fuhustan ve diger haramlardan) korurlar."(Mü'minûn Sûresi. 5)Yine ulu Allah (C.C.) buyuruyor:"Fuhsun açigina da, gizlisine de yanasmayiniz." (En'âm Süresi. 151)Burada «açik fuhus» zina, «gizli - sakli; fuhus» deyimi ile de öpüsme, elleme ve bakisma kasdediliyor olmalidir.Nitekim Peygamber'imiz (S.A.S.)«— Eller de, ayaklar da, gözler de zina islerler.»Nitekim ulu Allah (C.C), söyle buyuruyor:"Mü'min erkeklere de ki; gözlerini (haramdan) saklasinlar ve irzrini korusunlar, bu kendileri hesabina en temiz yoldur. Hiç süphesiz, Allah yaptiklarini iç yüzü iie bilendir.Mü'min kadinlara da de ki, (onlar da) gözlerini (haramdan) sakinsinlar irzlarini korusunlar. Kendiliginden belirenin disinda ziynetlerini açiga vurmasinlar. Baslarini gögüslerini kapayacak sekilde örtsünler. Güzelliklerini kocalarindan, babalarindan, kayin babalarindan, ogullarindan veya kocalarinin ogullarindan, erkek kardeslerinden, kardeslerinin ogullarindan, kiz kardeslerinin ogullarindan, yengelerinin ogullarindan, cariyelerinden, erkeklikten kesilmis hizmetçilerden, kadinlarin edeb yerlerinin herüz farkinda olmayan küçük çocuklardan baskasina göstermesinler. Sakli güzelliklerini ortaya çikaracak sekilde sesli adimlar atarak yürümesinler.Ey mü'minter hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki, kurtulusa eresiniz." (Nûr Sûresi. 30-31)Görülüyor ki ulu Allah (C.C.) gerek erkeklere ve gerekse kadinlara harama bakmakdan sakinmayi ve irzi, haramdan korumayi emretmistir. Ulu Allah (C.C.) çesitli âyetler ile zinayi haram kilmistir.Yüce Allah (C.C.) söyle buyuruyor:"Onu (zinayi) isleyen agir azaba çarpilir." (Furkan Sûresi. 68... Devamı

15 09 2009

KADİR GECENiZ MÜBAREK OLSUN‏

 YA RABBİ! BU MÜBAREK GÜNLERDE BİZİ RIZANI KAZNMAYA, KİTABINLA AMEL ETMEYE VE PEYGAMBERİMİZ (S A V) SÜNNETİNE UYMAYA MUVAFFAK EYLE! AMİN.Kadir Gecesinde Okunacak Dua- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet.) KADİR NE DEMEKTİR? Kadir kelimesi sözlükte; güç, kuvvet, şeref, azamet ve iktidar sahibi anlamına gelmektedir. Bu kelime Allah Teâlanın güzel isimlerinden biridir. Allah’u Teâla mutlak güç ve kuvvet sahibidir. İstediğini istediği zaman, istediği şekilde yapar ve yaptırır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” buyurulmaktadır. Bakara Suresi, 20. KADİR GECESİ NE ZAMANDIR? Peygamberimiz (s.a.v.) den Ramazanın son on günü içindeki tek rakamlı gecelerden herhangi birinin Kadir Gecesi olduğuna dair hadisler nakledilmiştir. (Buhari, Leyletü’l Kadir B.3); (Müslim, Sıyam, 307) Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmekte ve bu gecede ihya edilmeye çalışılmaktadır.      KUR’AN-I KERİM’DEKİ KADİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR? Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.Meâli: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. KADİR GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?Bu geceye mahsus bir ibadet aslında yoktur. Ancak 1- Kur’an-ı Kerim okumalıyız... Devamı

11 09 2009

DÜRÜSTLÜK sesli slaytı

DÜRÜSTLÜK sesli slaytı(İbret Alınacak Çok Güzel Bir Slayt Çalışması)Dürüstlük; Allah'ın emrettiği şekilde temiz kalpli olmak ve içindeki iyi sese kulak vermektir.Dürüstlük; hayatın bütün alanlarında en güzel tutum ve davranışları sergilemektir.Dürüstlük; bütün yaratılmışlara şefkat ve merhametle yaklaşmaktır.Dürüstlük; birilerinin acıları üzerine mutluluk kurmaya kalkışmamak ve hiçbir kimseye zulmetmemektir.INDIRMEK ICIN BURAYI TIKLAYINIZ Devamı

19 08 2009

KORKAKLIĞIN 30 CESUR İLACI

KORKAKLIĞIN   30 CESUR İLACI(Bu günün siyasetine atfen)Korkak olma hali, cesaretsizlik, ödleklik.1-Korkak insan, hayâl, vehim ve zanların esiri olup her şeyden korkar.2- Korkaklık onu güvenilmez yapar. Sabır ve sebat isteyen, cesaret gerektiren yolculuk gibi zor işlerde bulundurulamaz.3-Düşmana karşı kendilerine görev verilemez.4- Korkak insanların can, mal ve namusları dâima tehlikededir.5-Terbiyenin korkak yetişmekteki tesiri büyüktür. Bunun için anne, baba ve öğretmenlerin çok dikkatli olmaları gerekir. Çocukları cesur yetiştirmek için onların kafalarını öcü ve gulyabani masalları ile değil, mertlik ve kahramanlık hikâyeleri ile doldurmak icab eder.6-Korkak insan hayatta başarılı olamaz. Hakkını koruyamaz ve karşısına çıkacak engellere, güçlüklere karşı koyamaz.Korkak olan kimse, ailesine ve akrabasına karşı gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz.7-Korkaklık insana yakışmadığı gibi hiç bir kınayıcının kınamasından, karşı olan insanlardan korkmamak yalnız ve yalnız Allah'tan korkmak gerekmektedir.8-Korkak zillete ve zulme boyun eğer. Kötülüğü  işleyeni görünce susar.9-Korkak başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez.10-Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz.Verilen görevlerden kaçar11-Korkarak kaçmak, kaderi değiştirmez. Ecel gelince, insanı nerde olursa olsun bulur.12-Kendini tehlikeye atmak da, iyi değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek, yanlıştır.13- Cesur insanları Tanrıya yaklaştıran güç, korkak insanları iblisin oyuncağı yapar.14- Korkak  insanlar menfaatlerine zarar verecek olaylara, kavramlara, kişilere ve kurumlara her zaman korkuyla ve ihtiyatla yaklaşmışlardır. Bu nedenle her zaman duygularının esiri olmuşlardır15- Cesur insanlar çok az yaşar, ama korkakların sonunu gör... Devamı

18 08 2009

Cevşen 1--3

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıylaAllah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan AllahEy dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran RahmanEy âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan RahimEy herşeyi hakkıyla bilen AlîmEy yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden HalîmEy sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan AzîmEy herşeyi yerli yerinde yapan HakîmEy varlığının başlangıcı olmayan KadîmEy herşeyi ayakta tutan MukîmEy iyilik ve ikramı bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.2Ey efendilerin efendisiEy dualara cevap veren Ey iyiliklerin sahibiEy dereceleri yükseltenEy bereketleri büyük olanEy hataları bağışlayanEy belaları def edenEy sesleri işitenEy dilekleri verenEy sır ve gizlilikleri bilenSen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.3Ey Bağışlayanların en hayırlısıEy yardım edenlerin en hayırlısıEy hükmedenlerin en hayırlısıEy herşeyi hikmetle açanların en hayırlısıEy kendisini zikredenlerin en hayırlısıEy varislerin en hayırlısıEy övenlerin en hayırlısıEy rızık verenlerin en hayırlısıEy müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısıEy ihsan edenlerin en hayırlısıSen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.... Devamı

18 08 2009

Öfke nedir ? NasılKontrol edilir

RUH SAĞLIĞI - RUH HASTALIKLARIÖfke Nedir ? Nasıl Kontrol Edilebilir ?Hazırlayan: Türk Psikologlar Derneği Öfkenin YönetimiÖfkemizi boşaltmak iyi midir?Hangi Yöntemler Öfkenizin Taşmasını Önler?Kendinizi rahatlatabilmek için birkaç ipucu Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Ama kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüştüğünde, okul ya da iş hayatınızda, kişisel ilişkilerinizde sorunlara yol açar. Öfke çok çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkabileceği gibi doğal afetler gibi hiç beklenmeyen bir anda gelip hayatı alt üst eden ve istenmeyen değişikliklere sürüklenme durumlarında da sıkça ortaya çıkar.Öfkenin ifadesiÖfke sadece insanlarda varolan bir duygu değil, her canlı organizmanın tehdit karşısında olaylara gösterdiği doğal bir tepkidir. Afetler de genellikle beklenmeyen olaylar oldukları için insanın varoluşunu tehdit eder.Sağduyumuz, öfke duygumuzu nereye kadar götüreceğimiz konusunda önümüze sınırlar koymaktadır. Ancak afetler sırasında yaşanan panik ve şok karşısında herşey karmakarışık olabilir. En başta artık hayatımız karmakarışık olmuştur. Öfke duygularıyla başa çıkmak için bilinçli ya da bilinçsiz bazı yollar kullanırız. Bunlar kısaca; İfade etme, bastırma ve sakinleştirmedirÖfkeyi saldırganlıkla değil de sözel olarak ifade etmek, bunlar içinde en sağlıklı yoldur. Bunu yapabilmek için, istediklerimizin ne olduğunun farkına varmalı, bunları açık ve karşımızdakini incitmeyecek bir şekilde aktarmalıyız.İkinci yol, öfkeyi bastırmaktır. Kızgınlığınızı içinizde tutup, onu düşünmemeye çalışıyor ve dikkatinizi daha olumlu birşeylere yönlendiriyorsanız, bu yolu kullanıyorsunuz demektir. Bu bazan işe yarasa da sürekli olarak bu yolu kullanmak, çok sağlık... Devamı

18 08 2009

Sihir Ve Kehanet

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِRahman ve Rahim olan Allah’ın adıylaعن أبى هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: ]قالَ رَسُولُ اللّه #: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إلَيْهِ[. أخرجه النسائى .1. (2237)- Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh) anlatıyor: "Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir."Nesâî, Tahrîm: 19, (7, 112)وعن صَفِيَّةَ بنت أبى عبي... Devamı

18 08 2009

Başarının Sırrı Allah-u Teala'nın Adıyla Başlamak...

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِRahman ve Rahim olan Allah’ın adıylaBaşarının Sırrı Allah-u Teala'nın Adıyla Başlamak...Kur'an-ı Kerim'de. "...O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez…" (Enam Suresi, 59) ayetiyle yeryüzündeki trilyonlarca yapraktan her birinin yalnızca Allah-u Teala'nın izniyle yere düştüğü bildirilerek her olay ve her varlığın Rabbimiz'in kontrolü altında olduğu haber verilmiştir. Ancak bu gerçeğin bilincinde olmayan bazı insanlar, Allah-u Teala'yı anmaktan uzaklaştıkça birçok sorunla karşı karşıya kalırlar: Kendi başlarına, yapayalnız ve yardımcısız kalırlar. Doğru düşünebilme ve doğru karar verebilme yeteneklerini kaybederler. Yaptıkları işler başarısızlığa uğrar.Müminler her olayın Allah-u Teala'nın izniyle gerçekleştiğini bilir ve buna göre hareket ederler. Bazı insanlar ise ancak başlarına bir felaket geldiğinde ya da bir zorlukla karşılaştıklarında içinde bulundukları durumdan kendi iradeleri ile kurtulamayacaklarını ve çaresizliklerini anlarlar. Kendilerine ait bir güç ve iradelerinin olmadığının, yaşadıkları çaresizlik ve endişelerden kendilerini kurtaracak tek gücün Yüce Allah olduğunun bilincine ancak zor anlarda varırlar. Kişinin yaşadığı bu endişe ve çaresizlikten kesin olarak kurtulabilmesi ise ancak her işe Yüce Allah'ın adıyla başlaması ve her işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmesi ile mümkündür. Bu, insanı feraha, huzura ve sonsuz mutluluğa kavuşturacak önemli bir imani sırdır. Şans, Tesadüf Yada Raslantı  Yoktur...İnsanların bir kısmı Allah-u Teala'ya dönüp yönelmek yerine, güç yetiremeyeceklerini bildikleri işle... Devamı

18 08 2009

RAMAZAN GÜNLÜĞÜ

RAMAZAN GÜNLÜĞÜ...Ramazan 1Bu gün evde bir acaiplik var.Herkes sessizce işine okuluna gidiyor.Annem 'Zeynep hadi sana kahvaltı hazırlayalım' dedi.Kimse yemek yemiyor, su içmiyor.Ablam bile!Ramazan 5Önce diyet yaptıklarını sanmıştım.İzledim hepsini.Akşama doğru hepsi sessizleşiyor.Sofrayı hazırlayıp ezanı bekliyorlar.Onları böyle seyretmek, öyle hoş ki.Başka zaman, susmak bilmeyen ablamın bu hali içten içe güldürüyor beni.Ama gülmeye cesaretim yok.Ramazan 9'Niye böyle yapıyorlar?' Ablama sordum, 'Büyüyünce anlarsın..' dedi.Zaten başka ne der ki�Anneme sordum, Ramazan dedi.Babama sordum, Oruç dedi.Ramazan 11Bu Ramazan ve Oruç isimli iki kişi, bizimkilere yeme-içme yasağı koymuş demek.Arkadaşım Fatıma'ya sordum.Onun ailesine gündüzleri yemek yemiyor su içmiyormuş.Ramazan 14Kaşık çatal sesleri, konuşmalar duydum.Uyandım.Babama haber vermeye koştum, yatağında yok!Çaresiz, huysuz ablamın odasına koştum.O da yok!Korkmadım, Ben bu hırsızların hakkından gelirim!' dedim.Aldım elime paspasın sapını, aniden açtım mutfak kapısını.Sopamı havaya kaldırdım öylece kaldım oracıkta.Bizimkiler yemek yiyorlar!Vay uyanıklar.Gündüz Oruç ile Ramazan'dan korkup gece yiyorlar.Birde üstüme gülüyorlar..Korkaklar.Ramazan 17Önceleri, Oruç ile Ramazan'ı bulup şikayet etmeyi düşündüm.Fakat ablamın yemek yemedikçe pamuk gibi yumuşadığını fark ettim. Babam ile Annem de artık tartışmıyorlar.O zaman devam.Belli ki Oruç ve Ramazan iyi kalpli iki amca.Ramazan 19Her gün bize beyaz başörtülü teyzeler geliyor.Oturup birlikte Kur'an okuyorlar.Her zaman ki gibi mobilyadan, gelinden, kaynanadan, konuşmuyorlar.Ellerini açıp herkese dua ediyorlar.Sevim teyze de başını örtmüş.Çok da yakışmışRamazan 22Her şey aynen ... Devamı

18 08 2009

Kimler Ramazan'da oruç tutmayabilir?

Kimler Ramazan'da oruç tutmayabilir?Sonsuz merhamet sahibi Rabb'imiz, bütün sene boyunca serbest bıraktığı kullarını bir aylık oruç ibadetiyle mükellef kılmış, hem sıhhatlerini kazanmaları hem de sahip oldukları nimetlerin farkına varmaları için günahların affına sebep olacak bir aylık irade imtihanına bizleri tabi tutmuştur.Yazı Boyutu 10 12 14 16 Bu irade imtihanında oruçlarını tutanlar çok şey kazanırlar, hiçbir şey kaybetmezler. Tutmayanlar ise hiçbir şey kazanmaz, ama ahiretleri adına çok şey kaybederler. Bunun için nefse ve şeytana uymayanlar Ramazan-ı şerifin şanına ait hürmeti çiğnemeyerek herkesle birlikte oruç tutarlar, yine herkesle birlikte bayram yaparlar. Bir aylık irade imtihanından yüz akıyla çıkarlar..Bununla beraber Rabb'imiz yine de kullarının oruç tutamayacak derecede olan özür sahiplerini ayırır, onlara oruçlarını ileride mazeretleri geçince tutma izni de verir. Böylece oruç tutamayacak durumda olan mazeretliler de zorlanmazlar, oruç tutacak imkana kavuşuncaya kadar oruçlarını tehir edebilirler.-Kimlerdir Ramazan ayında herkes oruçlu iken oruçlarını sonra tutma iznine sahip olanlar? Bu izin sahiplerini kısaca şöyle sıralamak mümkündür:1- En başta oruç tutacak güce erişmemiş çocuklar: Bunlar ergenlik yaşına ulaşmadıkça oruç tutmakla yükümlü olmazlar. Tutarlarsa sevabı, onları alıştıranlara da şamil olur. Ergenlik yaşının son sınırı on beş yaş denmişse de, esas yükümlülük, kızlarda özel hal, erkek çocuklarda da ihtilam olma halinin başlamasıyla kesinleşir.2- Yaşlanmış, kötürüm halindeki ihtiyarlar: Oruç tutacak kuvvete sahip olmayan bu yaşlıların halsizlikleri oruç tutmaları halinde daha da artacak, zor durumda kalacaklarsa tutmazlar. Bunl... Devamı

07 08 2009

bir ayet

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıylaGöklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle denilir:) “Bugün (yalnızca) yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.” İşte kitabımız, size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkâr edenlere gelince, onlara şöyle denir: “Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur” dendiği zaman ise; “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz” demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi, Allah’ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez.Casiye suresi 27-35 -- La tehzen! innallahe meana...Uzulme ! Allah bizimle...... Devamı